Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

2020 m. Tėvams ir pedagogams Ugdymosi procesas nuotoliniu būdu

2020 m. Ugdymo nuotoliniu būdu aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas

Psichologinio smurto ir mobingo politika

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta 2024-04-26.