Socialinė pedagogė – Sonata Mikalainytė                                  

Darbo laikas: pirmadienispenktadienis 8.00–15.12 val.

12.1215.12 val. kita veikla (konsultacijos su kitais specialistais, lankymasis ugdytinių namuose, tiriamasis ir organizacinis darbas, profesinis tobulėjimas ir kita).

Konsultacijos tėvams

Antradieniaisketvirtadieniais 8.00–9.00 val.

Teikiamos paslaugos:

Tikslas – rūpintis ugdytinių socialine gerove, tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti bei spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

Veiklos kryptys:

 • Atstovauja ir gina vaikų teises lopšelyje-darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Bendradarbiauja su įstaigos grupių auklėtojomis, administracija ir kitais specialistais, vertinant vaikų socialines-pedagogines problemas bei ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymus problemų šalinimui.
 • Bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, organizuojant ir įgyvendinant prevencinį darbą.
 • Individualus ir grupinis darbas su ugdytiniais ir jų šeimomis (tėvais, globėjais) bei lopšelio-darželio pedagogais, vertinant ir sprendžiant socialines problemas, siekiant vaiko gerovės.
 • Informuoja ir konsultuoja ugdytinių šeimas socialiniais-pedagoginiais klausimais.
 • Moko vaikus tinkamų socialinių įgūdžių, diegia socialines vertybės.
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę psichologinę, teisinę pagalbą, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

 

Logopedė – Lina Čerekavičienė

Darbo laikas: 8.0015.12 val.     

Netiesioginės darbo valandos I-IV 12.12–15.12

                                                    V 13.12–15.12

Konsultacijos tėvams

Antradienis   12.24–13.24 val.                                              

Trečiadienis  12.24–13.24 val.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus ir, bendradarbiaujant su lopšelio-darželio mokytojais ir vaikų tėvais, teikti kryptingą ir efektyvią pagalbą jiems įveikti.

Logopedo pagalba – tai pratybos (užsiėmimai), kurių tikslas – šalinti kalbos sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedo pagalbos efektyvumas labai priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvų bendradarbiavimo. Išmokęs taisyklingai kalbėti vaikas įgis pasitikėjimą savimi, gebėjimą laisvai bendrauti, galimybę suvokti ir apibendrinti savo sumanymus ir veiksmus, pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Teikiamos paslaugos:

Tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Pagrindinės darbo kryptys:

 • Vaiko kalbos vertinimas. Pirmiausia nustatomas vaiko komunikacijos lygis (kalbinis bendravimas ir vartojimo bendravimo priemonės – gestai, mimika, garsažodžiai, žodžių santrumpos, pavieniai žodžiai ir kt.). Išsiaiškinamas kalbos gramatinės sandaros ir rišliosios kalbos lygis, pasyviojo ir aktyviojo žodyno santykis, skiemeninės žodžių struktūros išlaikymas, garsų tarimo netikslumai, foneminių vaizdinių susiformavimas. Tikrinama artikuliacinis aparatas, bendroji ir smulkioji motorika, suvokimai. Pagrindinė darbo forma: individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos.  
 • Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo individualių ir grupinių programų parengimas, atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimo priežastį bei struktūrą.
 • Sistemingas pedagogų ir tėvų švietimas aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Nuolatinis bendradarbiavimas su pedagogais, tėvais bei kitais pagalbos specialistais, numatant sėkmingas ugdymosi perspektyvas kalbos ugdymo procese.

Specialioji pedagogė

Lina Čerekavičienė

Darbo laikas:  I-III 15.12–17.12

                          IV  15.12–17.06

                          V   15.12–16.18

Netiesioginės darbo valandos: 

I-III 16.20–17.12

IV   16.12–17.06

Konsultacijos tėvams

Pirmadienis   16.20–17.00

Trečiadienis  16.20–17.00

Specialiojo pedagogo tikslas – teikti pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas savo kabinete. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

 

Pagrindinės darbo kryptys:

 • Atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius. Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
 • Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

 

MUZIKINIS UGDYMAS 

Meninio ugdymo mokytoja Nemyra Gardauskienė

Muzikiniai užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę.

Veiklos yra  individualizuojamos ir diferencijuojamos, pagal ugdytinių gebėjimus ir amžių. Ugdytiniai rengiami ne tik įvairioms įstaigoje organizuojamoms šventėms, vakaronėms, bet ir  rajoniniams,  respublikiniams  konkursams, festivaliams. 

PAPILDOMAS UGDYMAS

RYTINĖ MANKŠTA

Vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja Vilma Žemaitaitienė

Užsiėmimai vyksta kiekvieną rytą, trimis srautais pagal amžių, meninio ugdymo salėje. Rytinė mankšta – vienas pirmųjų vaiko dienotvarkės elementų darželyje. Ji pažadina vaiko organizmą, nuteikia darbingai, aktyvina širdies, kvėpavimo takų ir kitų organų darbą, formuoja taisyklingą laikyseną. Vaikams, kurie nuolat atlieka rytinę mankštą, dingsta mieguistumas. Rytinė mankšta reikalauja tam tikrų valios pastangų, ugdo ryžtingumą, drausmina vaiką, lavina dėmesį, pratina sąmoningai siekti tikslo, ugdo atkaklumą.

KŪNO KULTŪROS VALANDĖLĖS BASEINE

Vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja Vilma Žemaitaitienė

Darželyje plaukimo įgūdžiai pradedami ugdyti nuo lopšelio amžiaus vaikučių. 2­­–4 metų amžiaus vaikai kūno kultūros valandėles baseine lanko vieną kartą per savaitę, o 4–7 metų amžiaus – du kartus per savaitę. Plaukimo mokymo programos tikslas yra išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, pratinti vaikus asmens higienos įgūdžių ir įpročių, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis,  grūdinti organizmą, bei išmokyti plaukti. Reguliariai plaukiojantys ir nardantys vaikai: geriau miega, valgo, yra žvalesni, atidesni, jų nervų sistema tampa stabilesnė, stiprėja raumenys, formuojasi taisyklinga laikysena, teigiamai veikiama vaiko fizinė raida, stiprėja imunitetas. Plaukimas ir pramogos vandenyje yra vienos geriausių fizinio lavinimo, sveikatinimo, bendravimo priemonių įvairaus amžiaus žmonėms, tik tam reikia mokytis plaukti. Plaukiojimą patariama rinktis dažnai sergantiems bronchitu. 

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI SPORTO SALĖJE

Neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Petraitienė

Kūno kultūros valandėlės sporto salėje vyksta visų grupių ugdytiniams pagal sudarytą tvarkaraštį. Lopšelio grupių vaikai sportuoja vieną kartą per savaitę, o kitų grupių ugdytiniams sporto užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę. Jų metu vaikai atlieka bendruosius lavinimo pratimus, pagrindinius judesius, žaidžia judrius ir ramius žaidimus, estafetes. Taip pat vyksta ir jogos užsiėmimai. Didžiausias dėmesys skiriamas taisyklingai vaikų laikysenai, plokščiapėdystės profilaktikai, kvėpavimui. Šiltuoju metų laiku vaikai sportuoja lauke. Ugdytiniai dalyvauja projektuose „BEACTIVE“, „Mes šokam“, „Rieda ratai rateliukai“, „Aktyvus koridorius“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Judrūs vaikai – gamtos draugai“ ir kituose. Nėra vaikų, kurie nenorėtų žaisti, lenktyniauti, varžytis atlikdami įvairius fizinius pratimus ir veiksmus. Sportuodami ir žaisdami jie kaupia įvairią fizinės veiklos patirtį, lavina kūno galias. Sporto šventėse, pramogose ir renginiuose vaikai kūrybiškai pritaiko fizinius gebėjimus, išreiškia save, geriau pažįsta komandos draugus ir varžovus. Siekiame, kad jiems būtų smagu drauge, kad jie pasijustų pilnaverčiais kūno kultūros veiklų dalyviais, kad būtų aktyvūs ir patirtų džiaugsmą.

 

 

Atnaujinta 2024-03-26.