2023-2025 m. Korupcijos prevencijos veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės

Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pareigybių sąrašo patvirtinimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-123 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-460 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos programoje numatytų priemonių įgyvendinimo

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019–2021 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019–2021 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio Eglutė 2019-2021 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio Eglutė 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 metus

 

Atnaujinta 2023-03-30.