ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/ZPzOxUEnvH

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/strategija.pdf

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

UGDYMO PROGRAMOS

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS 

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas  

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  

 http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

PEDAGOGŲ ATESTACIJA

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/atestacija/pedagogu-atestacija

Bendrieji sveikatos reikalavimai įstaigai, vykdančiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/HkEUfajJSV

Reikalavimai baseinams

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EF45997637CB/TuApZYTftM

Reikalavimai maistui

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68AF35CB36BB/wpVsbwneEC

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Pranešimas korepetitoriams

 

Atnaujinta 2019-04-19.