FIX_0486

APIE MŪSŲ DARŽELĮ

Įstaigos pavadinimas: Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

Įstaigos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Tipas: lopšelis-darželis

Adresas:  S. Nėries g. 31A, LT-70163 Vilkaviškis             

Mokymo kalba: lietuvių

Steigėjas: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Darželis vykdo: neformaliojo vaikų ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.

Vadovas:  Renata Sakalauskienė