Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A, LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. +370 342 52603,  +370 342 52725
El. paštas info@vilkaviskioeglute.lt

Vaikai, auklėtojos, bendruomenės nariai susirinko salėje, kur ėdžiose ant šieno gulėjo kūdikėlis.

Netrukus, giedodami giesmelę ir taip sveikindami kūdikėlį Jėzų, įžengė trys Karaliai (auklėtojos Reda Tumelienė, Vida Kudirkienė, Vidmanta Krupavičienė – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras – su savo palyda.

Karaliai papasakojo, kur ir kokiu tikslu keliauja, parodė dovanas, kurias neša gimusiam Kristui (auksas simbolizuoja pagarbą karaliui, smilkalai – pagarbą Dievui, mira – pagarbą mirtingajam). Visi atvykėliai kartu su vaikais dainavo, žaidė žaidimus, sukosi rateliuose.

Visiems kartu skaičiuojant iki trijų, staiga ant eglutės užgeso girliandos, Karaliai nuo eglutės nuėmė po vieną žaisliuką, tuo parodydami, kad šventės baigėsi, laikas nupuošti eglutę, vaikams priminė, kad eglutės negalima išmesti į lauką, reikia dėti į specialų konteinerį, kur surenkamos visos eglutės. Išeidami keliauninkai visiems palinkėjo sveikatos, sėkmės, gerų metų, laimingai sulaukti pavasario ir ant durų kreida užrašė tris raides +K+M+B, kurios apsaugos nuo piktųjų dvasių.

Vyresnioji auklėtoja Vida Kudirkienė