Juridinio asmens kodas 190480176
S.Nėries 31 A, LT – 70163 Vilkaviškis
Tel. +370 342 52603,  +370 342 52725
El. paštas info@vilkaviskioeglute.lt

      Kovo 21 dieną sulaukėme mokytojų iš Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“, su kuriomis bendradarbiaujame jau metus. Draugystė prasidėjo nuo bendramokslių Kristinos Dubickienės ir Laimutės Kudelienės. Per šiuos metus buvo vykdomi bendri projektai. Atvykusios kolegės  stebėjo priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Redos Tumelienės atvirą STEAM veiklą „Vanduo ir jo savybės“. Darželio direktorė Renata Sakalauskienė pristatė vidaus ir lauko edukacines erdves. Didelį įspūdį viešnioms paliko mūsų baseinas. Supažindinant su Vilkaviškio kraštu,  mokytojos aplankė Aldonos Virbickienės įkurtą  kryželiu siuvinėtų paveikslų muziejų,  Paežerių dvarą ir Virbalio senųjų amatų centrą. Metodinė diena mokytojas praturtino kūrybinėmis idėjomis.