PATVIRTINTA
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio "Eglutė"
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 24 d.
įsakymu Nr. (1.3.)-V-1-63.

darzelio struktura 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2021-08-24.