1,2 proc. parama                                                                                                                    2

MIELI LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“                                                                                                  

UGDYTINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,                                                                      

nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe

2020 metais skyrėte darželiui  601,37 eurus.

2019 metais  910,37 eurus.

2018 metais   623,40 eurus.

2017 metais  784,18 eurus.

2016 metais 967,88 eurus.                                                                                                                         

2015 metais1058,47 eurus.                                                                                                                 

2014 metais589,43 eurus.                                                                                                                            

Bendra 1,2 proc. suma už 2014–2020 metus – 5 115,71 euras.

2020 metais iš 1,2 proc. paramos buvo įsigyta išmaniosios grindys. 

Jums nutarus 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti mūsų darželiui prašymą galima užpildyti iki 2021 m. gegužės 3 d. už 2020 m.

Prašymo formą galite užpildyti internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (4 versija) formą.

Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintomis raidėmis, o E4 laukelyje nurodykite kiek procentų (iki 2 proc.) ketinate pervesti paramai. Detali formos pildymo instrukcija VMI puslapyje.

LOPŠELIO-DARŽELIO DUOMENYS:

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

įstaigos kodas 190480176

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė

D ė k o j a m e

Atnaujinta 2021-02-22.