VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2023 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ATASKAITA